• Carl Boettiger. Author.
  https://github.com/cboettig

 • Scott Chamberlain. Author.
  https://github.com/sckott

 • Auriel Fournier. Author.
  https://github.com/aurielfournier

 • Kelly Hondula. Author.
  https://github.com/khondula

 • Anna Krystalli. Author.
  https://github.com/annakrystalli

 • Bryce Mecum. Author, maintainer.
  https://github.com/amoeba

 • Maëlle Salmon. Author.
  https://github.com/maelle

 • Kate Webbink. Author.
  https://github.com/magpiedin

 • Kara Woo. Author.
  https://github.com/karawoo

 • Irene Steves. Contributor.
  https://github.com/isteves